VAL.EU: Europæiske Værdier

VAL.EU – Europæiske Værdier – er en hjemmeside, der er etableret som led i EVEQ-projektet (European Values ​​through European Intelligence). Her finder du information og materialer til brug for undervisning og læring om grundlæggende europæiske værdier såsom menneskelig værdighed, ytringsfrihed, demokrati, mangfoldighed, lighed og retsstatsprincippet.

Projektet sigter på at udvikle en state-of-the-art tilgang til tilvejebringelse af fælles europæiske værdier inden for voksenundervisning og bredere uddannelsesaktiviteter. Metodologien er baseret på principperne for kulturel intelligens (CQ). Kulturel intelligens er en ret ny metodik, der kan defineres som evnen til at relatere til interkulturelle sammenhænge og til at arbejde effektivt på tværs af kulturer. Denne tilgang vil blive overført og videreudviklet i en praksismodel for European Intelligence (EQ). Praksismodellen vil være lettilgængelig, anvendelig og overførbar til forskelligartede  undervisnings- og læringsmiljøer.

EVEQ projektet er medfinansieret af EU-Kommissionen inden for Erasmus+ programmet for Strategiske Partnerskaber i perioden 2016-2018. Projektet bygger på et partnerskab blandt 5 europæiske organisationer med forskellig pædagogisk baggrund og erfaring.

Denne hjemmeside afspejler alene forfatternes synspunkter, og EU-Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af de oplysninger, der er indeholdt i hjemmesiden.

logo_erasmus_ece4e16e90.png